Prehľad o organizácii
Karavany s. r. o.
Rajecká 8682/10, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
48191761
2120088597
SK2120088597
nezistený
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104532/B
946 €
-77,4 %
2023/2022
1,73 tis. €
20,4 %
2023/2022
0,14
6,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Karavany s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Karavany s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,11
0,82
n/a
5,56

Zisk pred zdanením Karavany s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Karavany s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Karavany s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Karavany s. r. o.


Konateľ Karavany s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Karavany s. r. o.


Predmet činnosti Karavany s. r. o.


Kataster Karavany s. r. o.


Skrátené výkazy Karavany s. r. o.