Prehľad o organizácii
Kolembus ZÁMOČNÍCTVO s.r.o.
Vinohrady 9318/5A, 940 51 Nové Zámky
48192121
2120086111
SK2120086111
1 zamestnanec
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39022/N
1,32 tis. €
264,5 %
2023/2022
67 tis. €
33,1 %
2023/2022
0,03
368,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Kolembus ZÁMOČNÍCTVO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Kolembus ZÁMOČNÍCTVO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
1,83
0,23
0,01
0,65

Zisk pred zdanením Kolembus ZÁMOČNÍCTVO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kolembus ZÁMOČNÍCTVO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Kolembus ZÁMOČNÍCTVO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kolembus ZÁMOČNÍCTVO s.r.o.


Konateľ Kolembus ZÁMOČNÍCTVO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kolembus ZÁMOČNÍCTVO s.r.o.


Predmet činnosti Kolembus ZÁMOČNÍCTVO s.r.o.


Kataster Kolembus ZÁMOČNÍCTVO s.r.o.


Skrátené výkazy Kolembus ZÁMOČNÍCTVO s.r.o.