Prehľad o organizácii
PROTREN, s.r.o.
Lánska 961/64, 017 01 Považská Bystrica
48192147
2120089741
SK2120089741
3-4 zamestnanci
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31725/R
9,64 tis. €
-52,8 %
2023/2022
351 tis. €
-39,6 %
2023/2022
0,05
-70,1 %
2023/2022
19,9 tis. €
-66,6 %
2021/2020
N/A

Zisk PROTREN, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PROTREN, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
19,36
0,46
0,5
1,65

Zisk pred zdanením PROTREN, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PROTREN, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PROTREN, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROTREN, s.r.o.


Konateľ PROTREN, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROTREN, s.r.o.


Predmet činnosti PROTREN, s.r.o.


Kataster PROTREN, s.r.o.


Skrátené výkazy PROTREN, s.r.o.