Prehľad o organizácii
DENIMART GROUP, s.r.o.
Behynce 73/113, 956 07 Veľké Ripňany
48192155
2120085946
Nemá
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39045/N
1,28 tis. €
44,1 tis. €
0,17
N/A
N/A

Zisk DENIMART GROUP, s.r.o.


2015
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby DENIMART GROUP, s.r.o.


2015
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,84
n/a
6,27

Zisk pred zdanením DENIMART GROUP, s.r.o.


2015
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA DENIMART GROUP, s.r.o.


2015
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DENIMART GROUP, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DENIMART GROUP, s.r.o.


Konateľ DENIMART GROUP, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DENIMART GROUP, s.r.o.


Predmet činnosti DENIMART GROUP, s.r.o.


Kataster DENIMART GROUP, s.r.o.


Skrátené výkazy DENIMART GROUP, s.r.o.