Prehľad o organizácii
ELSTAD, s. r. o.
018 01 Udiča
48192163
2120085605
Nemá
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31762/R
-54 €
11,5 %
2023/2022
N/A
-0
11,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk ELSTAD, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

Tržby ELSTAD, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,95
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením ELSTAD, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-40 €
-60 €
-80 €
-100 €
transparex.sk

EBITDA ELSTAD, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 €
40 €
30 €
20 €
10 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ELSTAD, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ELSTAD, s. r. o.


Konateľ ELSTAD, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ELSTAD, s. r. o.


Predmet činnosti ELSTAD, s. r. o.


Kataster ELSTAD, s. r. o.


Skrátené výkazy ELSTAD, s. r. o.