Prehľad o organizácii
MATOBUS s.r.o.
Potočná 178/30, 972 51 Handlová
48192201
2120083713
SK2120083713
nezistený
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 32161/R
-9,21 tis. €
-154,2 %
2022/2021
40,3 tis. €
-2,1 %
2022/2021
-0,16
-210,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MATOBUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby MATOBUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
-0,7
-0,06
0,01
-0,35

Zisk pred zdanením MATOBUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA MATOBUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MATOBUS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MATOBUS s.r.o.


Konateľ MATOBUS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MATOBUS s.r.o.


Predmet činnosti MATOBUS s.r.o.


Kataster MATOBUS s.r.o.


Skrátené výkazy MATOBUS s.r.o.