Prehľad o organizácii
MADOSTAV, s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra
48192228
2120082305
SK2120082305
nezistený
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39589/N
155 €
9,91 tis. €
0,01
N/A
N/A

Zisk MADOSTAV, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby MADOSTAV, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
2,12
0,41
n/a
0,13

Zisk pred zdanením MADOSTAV, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA MADOSTAV, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MADOSTAV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MADOSTAV, s.r.o.


Konateľ MADOSTAV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MADOSTAV, s.r.o.


Predmet činnosti MADOSTAV, s.r.o.


Kataster MADOSTAV, s.r.o.


Skrátené výkazy MADOSTAV, s.r.o.