Prehľad o organizácii
Hippocampus s.r.o.
Hviezdoslavova 17, 940 01 Nové Zámky
48192236
2120089664
Nemá
3-4 zamestnanci
26.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39080/N
6,62 tis. €
11,6 %
2022/2021
111 tis. €
6,9 %
2022/2021
0,12
28 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Hippocampus s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Hippocampus s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
4,1
0,38
0,17
1,34

Zisk pred zdanením Hippocampus s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Hippocampus s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Hippocampus s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hippocampus s.r.o.


Konateľ Hippocampus s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Hippocampus s.r.o.


Predmet činnosti Hippocampus s.r.o.


Kataster Hippocampus s.r.o.


Skrátené výkazy Hippocampus s.r.o.