Prehľad o organizácii
Elmatik s.r.o.
Mierová 143, 821 05 Bratislava
48192261
2120109629
Nemá
nezistený
04.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105518/B
-5 €
N/A
-0
N/A
N/A

Zisk Elmatik s.r.o.


2015
0 €
-2 €
-4 €
-6 €
-8 €
transparex.sk

Tržby Elmatik s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Elmatik s.r.o.


2015
0 €
-2 €
-4 €
-6 €
-8 €
transparex.sk

EBITDA Elmatik s.r.o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Elmatik s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Elmatik s.r.o.


Konateľ Elmatik s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Elmatik s.r.o.


Predmet činnosti Elmatik s.r.o.


Kataster Elmatik s.r.o.


Skrátené výkazy Elmatik s.r.o.