Prehľad o organizácii
Global Cars Investment, s. r. o.
Rusovská cesta 9, 851 01 Bratislava
48192317
2120090522
SK2120090522
nezistený
25.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104827/B
7,48 tis. €
116,3 %
2022/2021
238 tis. €
138,3 %
2022/2021
0,01
109,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Global Cars Investment, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Global Cars Investment, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
21,49
0,21
0,12
0,42

Zisk pred zdanením Global Cars Investment, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Global Cars Investment, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Global Cars Investment, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Global Cars Investment, s. r. o.


Konateľ Global Cars Investment, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Global Cars Investment, s. r. o.


Predmet činnosti Global Cars Investment, s. r. o.


Kataster Global Cars Investment, s. r. o.


Skrátené výkazy Global Cars Investment, s. r. o.