Prehľad o organizácii
RAG, s.r.o.
Jelenecká 963/177, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
48192333
2120091380
SK2120091380
nezistený
25.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39077/N
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk RAG, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby RAG, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
0,35
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením RAG, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA RAG, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RAG, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RAG, s.r.o.


Konateľ RAG, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RAG, s.r.o.


Predmet činnosti RAG, s.r.o.


Kataster RAG, s.r.o.


Skrátené výkazy RAG, s.r.o.