Prehľad o organizácii
DADO Trans s.r.o.
Nádražná 1368, 900 28 Ivanka pri Dunaji
48192341
2120089378
SK2120089378
5-9 zamestnancov
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104736/B
18,3 tis. €
-20,6 %
2022/2021
827 tis. €
24,6 %
2022/2021
0,06
-33,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DADO Trans s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby DADO Trans s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
17,21
0,26
0,11
1,49

Zisk pred zdanením DADO Trans s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA DADO Trans s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DADO Trans s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DADO Trans s.r.o.


Konateľ DADO Trans s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DADO Trans s.r.o.


Predmet činnosti DADO Trans s.r.o.


Kataster DADO Trans s.r.o.


Skrátené výkazy DADO Trans s.r.o.