Prehľad o organizácii
GURPAL s.r.o.
Záborského 715/5, 093 03 Vranov nad Topľou
48192384
2120087992
SK2120087992
1 zamestnanec
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31601/P
-15,9 tis. €
-17,1 %
2023/2022
N/A
-0,32
72,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk GURPAL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

Tržby GURPAL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
4,31
0,44
n/a
0,5

Zisk pred zdanením GURPAL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

EBITDA GURPAL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GURPAL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GURPAL s.r.o.


Konateľ GURPAL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GURPAL s.r.o.


Predmet činnosti GURPAL s.r.o.


Kataster GURPAL s.r.o.


Skrátené výkazy GURPAL s.r.o.