Prehľad o organizácii
DRAVO s.r.o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
48192392
2120100070
Nemá
nezistený
16.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 114624/B
2,84 tis. €
18 813,3 %
2016/2015
322 tis. €
2 306,2 %
2016/2015
0,01
143,8 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk DRAVO s.r.o.


2015
2016
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby DRAVO s.r.o.


2015
2016
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
1,57
0,02
0,73
1,02

Zisk pred zdanením DRAVO s.r.o.


2015
2016
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA DRAVO s.r.o.


2015
2016
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DRAVO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DRAVO s.r.o.


Konateľ DRAVO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DRAVO s.r.o.


Predmet činnosti DRAVO s.r.o.


Kataster DRAVO s.r.o.


Skrátené výkazy DRAVO s.r.o.