Prehľad o organizácii
PREDAJKUP, s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
48192473
2120097144
Nemá
nezistený
14.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 128931/B
519 €
-70,1 %
2017/2016
49,8 tis. €
4 %
2017/2016
0,07
-60,2 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk PREDAJKUP, s. r. o.


2015
2016
2017
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby PREDAJKUP, s. r. o.


2015
2016
2017
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,81
0,12
5,26

Zisk pred zdanením PREDAJKUP, s. r. o.


2015
2016
2017
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA PREDAJKUP, s. r. o.


2015
2016
2017
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PREDAJKUP, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PREDAJKUP, s. r. o.


Konateľ PREDAJKUP, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PREDAJKUP, s. r. o.


Predmet činnosti PREDAJKUP, s. r. o.


Kataster PREDAJKUP, s. r. o.


Skrátené výkazy PREDAJKUP, s. r. o.