Prehľad o organizácii
HLSG, s.r.o.
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
48192481
2120081337
Nemá
nezistený
10.06.2015
21.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
397 €
543 €
0
2,2 mil. €
N/A

Zisk HLSG, s.r.o.


2015
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Tržby HLSG, s.r.o.


2015
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
1
52,13

Zisk pred zdanením HLSG, s.r.o.


2015
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

EBITDA HLSG, s.r.o.


2015
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HLSG, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HLSG, s.r.o.


Konateľ HLSG, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HLSG, s.r.o.


Predmet činnosti HLSG, s.r.o.


Kataster HLSG, s.r.o.


Skrátené výkazy HLSG, s.r.o.