Prehľad o organizácii
TM stav.sk s.r.o.
Galantská 699/8, 929 01 Dunajská Streda
48192554
2120078411
Nemá
nezistený
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35979/T
45 €
4 tis. €
0,01
N/A
N/A

Zisk TM stav.sk s.r.o.


2015
80 €
60 €
40 €
20 €
0 €
transparex.sk

Tržby TM stav.sk s.r.o.


2015
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
1,01
0,93
n/a
14

Zisk pred zdanením TM stav.sk s.r.o.


2015
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
0 €
transparex.sk

EBITDA TM stav.sk s.r.o.


2015
200 €
150 €
100 €
50 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TM stav.sk s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TM stav.sk s.r.o.


Konateľ TM stav.sk s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TM stav.sk s.r.o.


Predmet činnosti TM stav.sk s.r.o.


Kataster TM stav.sk s.r.o.


Skrátené výkazy TM stav.sk s.r.o.