Prehľad o organizácii
KRONALA s.r.o.
Gronárska 3759/7, 841 10 Bratislava - mestská časť Devín
48192635
2120106857
SK2120106857
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104665/B
2,37 tis. €
14 737,5 %
2023/2022
5,38 tis. €
1 243,8 %
2023/2022
0,29
10 082,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk KRONALA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby KRONALA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
1,53
0,94
n/a
17,9

Zisk pred zdanením KRONALA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA KRONALA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KRONALA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KRONALA s.r.o.


Konateľ KRONALA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KRONALA s.r.o.


Predmet činnosti KRONALA s.r.o.


Kataster KRONALA s.r.o.


Skrátené výkazy KRONALA s.r.o.