Prehľad o organizácii
Sv. Vincent Onkochirurgia s. r. o.
Nábr. Gorazdovo 404/9, 971 01 Prievidza
48192694
2120079489
Nemá
3-4 zamestnanci
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31723/R
6,98 tis. €
210,1 %
2023/2022
83,3 tis. €
15,9 %
2023/2022
0,14
50,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Sv. Vincent Onkochirurgia s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Sv. Vincent Onkochirurgia s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
4,89
0,49
0,14
2

Zisk pred zdanením Sv. Vincent Onkochirurgia s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Sv. Vincent Onkochirurgia s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Sv. Vincent Onkochirurgia s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Sv. Vincent Onkochirurgia s. r. o.


Konateľ Sv. Vincent Onkochirurgia s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Sv. Vincent Onkochirurgia s. r. o.


Predmet činnosti Sv. Vincent Onkochirurgia s. r. o.


Kataster Sv. Vincent Onkochirurgia s. r. o.


Skrátené výkazy Sv. Vincent Onkochirurgia s. r. o.