Prehľad o organizácii
OPTIME s.r.o.
Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
48192716
2120097177
Nemá
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104671/B
-369 €
44,8 %
2023/2022
N/A
-0
44,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk OPTIME s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby OPTIME s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,01
0,99
n/a
106,63

Zisk pred zdanením OPTIME s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA OPTIME s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod OPTIME s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OPTIME s.r.o.


Konateľ OPTIME s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OPTIME s.r.o.


Predmet činnosti OPTIME s.r.o.


Kataster OPTIME s.r.o.


Skrátené výkazy OPTIME s.r.o.