Prehľad o organizácii
spot plus, s. r. o.
Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka
48192759
2120090170
Nemá
nezistený
26.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104850/B
-1,96 tis. €
-163,7 %
2018/2017
107 tis. €
-61,4 %
2018/2017
-0,02
-189 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk spot plus, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby spot plus, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
0,34
0,01
1,04
4,52

Zisk pred zdanením spot plus, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA spot plus, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod spot plus, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie spot plus, s. r. o.


Konateľ spot plus, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. spot plus, s. r. o.


Predmet činnosti spot plus, s. r. o.


Kataster spot plus, s. r. o.


Skrátené výkazy spot plus, s. r. o.