Prehľad o organizácii
AZFINANZ s.r.o.
Š.Králika 433/22, 971 01 Prievidza
48192848
2120078268
Nemá
1 zamestnanec
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31733/R
154 €
58,8 %
2023/2022
8,83 tis. €
-8,3 %
2023/2022
0,01
55,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk AZFINANZ s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby AZFINANZ s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
13 tis. €
12 tis. €
11 tis. €
10 tis. €
9 tis. €
8 tis. €
transparex.sk
2,12
0,98
n/a
53,97

Zisk pred zdanením AZFINANZ s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA AZFINANZ s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AZFINANZ s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AZFINANZ s.r.o.


Konateľ AZFINANZ s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AZFINANZ s.r.o.


Predmet činnosti AZFINANZ s.r.o.


Kataster AZFINANZ s.r.o.


Skrátené výkazy AZFINANZ s.r.o.