Prehľad o organizácii
AMADEUS plus, s.r.o.
Komenského 67/66, 942 01 Šurany
48192856
2120080633
Nemá
nezistený
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39003/N
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk AMADEUS plus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby AMADEUS plus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
-1
-61,1
n/a
0,02

Zisk pred zdanením AMADEUS plus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA AMADEUS plus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AMADEUS plus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AMADEUS plus, s.r.o.


Konateľ AMADEUS plus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AMADEUS plus, s.r.o.


Predmet činnosti AMADEUS plus, s.r.o.


Kataster AMADEUS plus, s.r.o.


Skrátené výkazy AMADEUS plus, s.r.o.