Prehľad o organizácii
PANVAL, s.r.o. "v likvidácii"
Michalská 9, 811 01 Bratislava
48192864
2120090621
Nemá
nezistený
23.06.2015
18.08.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-3,37 tis. €
95,1 %
2022/2021
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk PANVAL, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby PANVAL, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením PANVAL, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA PANVAL, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PANVAL, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PANVAL, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ PANVAL, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor PANVAL, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PANVAL, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti PANVAL, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster PANVAL, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy PANVAL, s.r.o. "v likvidácii"