Prehľad o organizácii
MaxRent, k.s. v likvidácii
Palárikova 76, 022 01 Čadca
48192911
2120093426
Nemá
nezistený
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sr, vložka č. 10302/L
-320 €
N/A
-1,28
N/A
N/A

Zisk MaxRent, k.s. v likvidácii


2016
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby MaxRent, k.s. v likvidácii


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením MaxRent, k.s. v likvidácii


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA MaxRent, k.s. v likvidácii


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MaxRent, k.s. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MaxRent, k.s. v likvidácii


Likvidátor MaxRent, k.s. v likvidácii


Komplementár MaxRent, k.s. v likvidácii


Komanditista MaxRent, k.s. v likvidácii


Komplementár MaxRent, k.s. v likvidácii


Predmet činnosti MaxRent, k.s. v likvidácii


Kataster MaxRent, k.s. v likvidácii


Skrátené výkazy MaxRent, k.s. v likvidácii