Prehľad o organizácii
Salon IX., s. r. o.
Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
48192929
2120112137
SK2120112137
nezistený
14.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105708/B
-16,7 tis. €
-3 208,5 %
2021/2020
54,6 tis. €
-57,2 %
2021/2020
-0,25
-3 703,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Salon IX., s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Salon IX., s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
2,69
0,2
0,15
1,25

Zisk pred zdanením Salon IX., s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Salon IX., s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Salon IX., s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Salon IX., s. r. o.


Konateľ Salon IX., s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Salon IX., s. r. o.


Predmet činnosti Salon IX., s. r. o.


Kataster Salon IX., s. r. o.


Skrátené výkazy Salon IX., s. r. o.