Prehľad o organizácii
ZoneCode, a. s. v likvidácii
Kopčianska 14, 851 01 Bratislava-Petržalka
48192945
2120098178
Nemá
nezistený
27.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 6173/B
-2,05 tis. €
8,1 %
2022/2021
N/A
-0,44
-35,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ZoneCode, a. s. v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby ZoneCode, a. s. v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,19
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením ZoneCode, a. s. v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA ZoneCode, a. s. v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ZoneCode, a. s. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZoneCode, a. s. v likvidácii


Likvidátor ZoneCode, a. s. v likvidácii


Predstavenstvo ZoneCode, a. s. v likvidácii


Člen dozorného orgánu ZoneCode, a. s. v likvidácii


Predmet činnosti ZoneCode, a. s. v likvidácii


Kataster ZoneCode, a. s. v likvidácii


Skrátené výkazy ZoneCode, a. s. v likvidácii