Prehľad o organizácii
BUSINESS STEEL s.r.o.
Železiarenská 488/37, 040 15 Košice-Šaca
48192953
2120091446
Nemá
nezistený
30.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37588/V
1,64 tis. €
563,5 %
2016/2015
33,9 tis. €
0,09
230 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk BUSINESS STEEL s.r.o.


2015
2016
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby BUSINESS STEEL s.r.o.


2015
2016
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,26
0,36
0,5
1,57

Zisk pred zdanením BUSINESS STEEL s.r.o.


2015
2016
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA BUSINESS STEEL s.r.o.


2015
2016
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BUSINESS STEEL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BUSINESS STEEL s.r.o.


Konateľ BUSINESS STEEL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BUSINESS STEEL s.r.o.


Predmet činnosti BUSINESS STEEL s.r.o.


Kataster BUSINESS STEEL s.r.o.


Skrátené výkazy BUSINESS STEEL s.r.o.