Prehľad o organizácii
GAVL s.r.o.
Meteorová 1491/5, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom
48192961
2120618599
SK2120618599
1 zamestnanec
01.11.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 42573/V
-15,1 tis. €
-1 069 %
2022/2021
137 tis. €
-18 %
2022/2021
-0,34
-1 835,6 %
2022/2021
31,5 tis. €
N/A

Zisk GAVL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby GAVL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,73
-0,08
0,06
0,44

Zisk pred zdanením GAVL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA GAVL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GAVL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GAVL s.r.o.


Konateľ GAVL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GAVL s.r.o.


Predmet činnosti GAVL s.r.o.


Kataster GAVL s.r.o.


Skrátené výkazy GAVL s.r.o.