Prehľad o organizácii
Realityslovensko, s.r.o.
Potočná 925, 022 01 Čadca
48192970
2120086870
Nemá
2 zamestnanci
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63917/L
-15,8 tis. €
-47,8 %
2023/2022
28 tis. €
-38,3 %
2023/2022
-0,16
-42,1 %
2023/2022
67,4 tis. €
N/A

Zisk Realityslovensko, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Realityslovensko, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
transparex.sk
14,17
0,7
n/a
3,4

Zisk pred zdanením Realityslovensko, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Realityslovensko, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Realityslovensko, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Realityslovensko, s.r.o.


Konateľ Realityslovensko, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Realityslovensko, s.r.o.


Predmet činnosti Realityslovensko, s.r.o.


Kataster Realityslovensko, s.r.o.


Skrátené výkazy Realityslovensko, s.r.o.