Prehľad o organizácii
REMISO s.r.o.
Obrancov mieru 77/7, 955 01 Tovarníky
48193038
2120081282
Nemá
nezistený
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38991/N
1,08 tis. €
74,2 %
2022/2021
16,4 tis. €
10,2 %
2022/2021
0,06
61,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk REMISO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,8 tis. €
1,6 tis. €
1,4 tis. €
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
transparex.sk

Tržby REMISO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
transparex.sk
n/a
0,79
n/a
4,67

Zisk pred zdanením REMISO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
transparex.sk

EBITDA REMISO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod REMISO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REMISO s.r.o.


Konateľ REMISO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REMISO s.r.o.


Predmet činnosti REMISO s.r.o.


Kataster REMISO s.r.o.


Skrátené výkazy REMISO s.r.o.