Prehľad o organizácii
GA-MA Production s.r.o.
Cintorínska 4, 936 01 Šahy
48193071
2120084439
Nemá
nezistený
17.06.2015
08.06.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
51,8 tis. €
6 014 %
2017/2016
150 tis. €
184,9 %
2017/2016
0,3
3 316 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk GA-MA Production s.r.o.


2015
2016
2017
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby GA-MA Production s.r.o.


2015
2016
2017
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
15,7
0,46
0,51
1,81

Zisk pred zdanením GA-MA Production s.r.o.


2015
2016
2017
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA GA-MA Production s.r.o.


2015
2016
2017
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GA-MA Production s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GA-MA Production s.r.o.


Konateľ GA-MA Production s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GA-MA Production s.r.o.


Prokurista GA-MA Production s.r.o.


Predmet činnosti GA-MA Production s.r.o.


Kataster GA-MA Production s.r.o.


Skrátené výkazy GA-MA Production s.r.o.