Prehľad o organizácii
HD Solutions s.r.o.
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava-Rača
48193089
2120088454
SK2120088454
3-4 zamestnanci
23.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104789/B
27,6 tis. €
24,1 %
2023/2022
120 tis. €
9,1 %
2023/2022
0,65
3,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk HD Solutions s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby HD Solutions s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
6,71
0,78
0,12
7,92

Zisk pred zdanením HD Solutions s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA HD Solutions s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HD Solutions s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HD Solutions s.r.o.


Konateľ HD Solutions s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HD Solutions s.r.o.


Predmet činnosti HD Solutions s.r.o.


Kataster HD Solutions s.r.o.


Skrátené výkazy HD Solutions s.r.o.