Prehľad o organizácii
three birds s. r. o.
Hálova 1056/9, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
48193119
2120081172
Nemá
nezistený
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 177764/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk three birds s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby three birds s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením three birds s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA three birds s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod three birds s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie three birds s. r. o.


Konateľ three birds s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. three birds s. r. o.


Predmet činnosti three birds s. r. o.


Kataster three birds s. r. o.


Skrátené výkazy three birds s. r. o.