Prehľad o organizácii
AniNail s.r.o.
Česká ul. 4/22, 945 01 Komárno
48193127
2120092854
Nemá
1 zamestnanec
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39037/N
271 €
-37,3 %
2023/2022
6,1 tis. €
-4 %
2023/2022
1,58
-22,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk AniNail s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby AniNail s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
transparex.sk
-0,73
-21,23
n/a
0,04

Zisk pred zdanením AniNail s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA AniNail s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AniNail s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AniNail s.r.o.


Konateľ AniNail s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AniNail s.r.o.


Predmet činnosti AniNail s.r.o.


Kataster AniNail s.r.o.


Skrátené výkazy AniNail s.r.o.