Prehľad o organizácii
Grebnesor, spol. s r.o.
Bratislavská 31, 010 01 Žilina
48193151
2120108529
SK2120108529
1 zamestnanec
06.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64153/L
-46,5 tis. €
31,2 %
2022/2021
26,4 tis. €
-56,1 %
2022/2021
-0,31
28,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Grebnesor, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby Grebnesor, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-22,02
-0,73
n/a
0,58

Zisk pred zdanením Grebnesor, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA Grebnesor, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Grebnesor, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Grebnesor, spol. s r.o.


Konateľ Grebnesor, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Grebnesor, spol. s r.o.


Predmet činnosti Grebnesor, spol. s r.o.


Kataster Grebnesor, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Grebnesor, spol. s r.o.