Prehľad o organizácii
LEO Group s.r.o.
Obchodná 559/37A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
48193160
2120080963
SK2120080963
1 zamestnanec
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 112305/B
29,4 tis. €
667,5 %
2022/2021
45,9 tis. €
52,3 %
2022/2021
0,22
40 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LEO Group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby LEO Group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
22,87
0,84
0,03
1,98

Zisk pred zdanením LEO Group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA LEO Group s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LEO Group s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LEO Group s.r.o.


Konateľ LEO Group s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LEO Group s.r.o.


Predmet činnosti LEO Group s.r.o.


Kataster LEO Group s.r.o.


Skrátené výkazy LEO Group s.r.o.