Prehľad o organizácii
Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.
Rad 205, 941 44 Hul
48193216
2120081073
Nemá
2 zamestnanci
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39004/N
52,3 tis. €
39 %
2023/2022
169 tis. €
19,3 %
2023/2022
0,72
1,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
11,57
0,8
0,09
5,13

Zisk pred zdanením Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.


Konateľ Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.


Predmet činnosti Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.


Kataster Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.


Skrátené výkazy Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.