Prehľad o organizácii
Powerlogy, s.r.o.
A. Kmeťa 12, 071 01 Michalovce
48193224
2120097298
SK2120097298
2 zamestnanci
07.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37621/V
71,9 tis. €
-38,1 %
2022/2021
2,16 mil. €
-7,9 %
2022/2021
0,06
-53,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Powerlogy, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Powerlogy, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
15,82
0,33
0,06
0,89

Zisk pred zdanením Powerlogy, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Powerlogy, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Powerlogy, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Powerlogy, s.r.o.


Konateľ Powerlogy, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Powerlogy, s.r.o.


Predmet činnosti Powerlogy, s.r.o.


Kataster Powerlogy, s.r.o.


Skrátené výkazy Powerlogy, s.r.o.