Prehľad o organizácii
Leware s. r . o.
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
48193241
2120146160
Nemá
nezistený
23.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 106423/B
-886 €
3,4 %
2023/2022
N/A
-0
3,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Leware s. r . o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Leware s. r . o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
58,59
0,98
n/a
26,92

Zisk pred zdanením Leware s. r . o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
-1,4 tis. €
-1,6 tis. €
-1,8 tis. €
transparex.sk

EBITDA Leware s. r . o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Leware s. r . o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Leware s. r . o.


Konateľ Leware s. r . o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Leware s. r . o.


Predmet činnosti Leware s. r . o.


Kataster Leware s. r . o.


Skrátené výkazy Leware s. r . o.