Prehľad o organizácii
GREENAGRO s.r.o.
Čsl. Armády 648, 925 72 Selice
48193267
2120217660
SK2120217660
3-4 zamestnanci
25.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36047/T
8,76 tis. €
19,1 %
2023/2022
513 tis. €
12,7 %
2023/2022
0,11
-12,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk GREENAGRO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Tržby GREENAGRO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
520 tis. €
500 tis. €
480 tis. €
460 tis. €
440 tis. €
420 tis. €
transparex.sk
11,46
0,73
n/a
2,38

Zisk pred zdanením GREENAGRO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

EBITDA GREENAGRO s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GREENAGRO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GREENAGRO s.r.o.


Konateľ GREENAGRO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GREENAGRO s.r.o.


Predmet činnosti GREENAGRO s.r.o.


Kataster GREENAGRO s.r.o.


Skrátené výkazy GREENAGRO s.r.o.