Prehľad o organizácii
BORRADOR, s.r.o.
Varšavská 2, 040 13 Košice
48193291
2120089653
SK2120089653
1 zamestnanec
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37530/V
N/A
3,46 tis. €
34,7 %
2022/2021
N/A
1,15 tis. €
N/A

Zisk BORRADOR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby BORRADOR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk
-1,98
-4,06
0,45
0,22

Zisk pred zdanením BORRADOR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA BORRADOR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BORRADOR, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BORRADOR, s.r.o.


Konateľ BORRADOR, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BORRADOR, s.r.o.


Predmet činnosti BORRADOR, s.r.o.


Kataster BORRADOR, s.r.o.


Skrátené výkazy BORRADOR, s.r.o.