Prehľad o organizácii
ELKONTROL s.r.o.
Ul. generála Klapku 2969/48, 945 01 Komárno
48193348
2120122675
Nemá
nezistený
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39019/N
7,16 tis. €
-33,6 %
2023/2022
18,3 tis. €
-20,7 %
2023/2022
0,11
-40,1 %
2023/2022
9,3 tis. €
420,3 %
2021/2020
N/A

Zisk ELKONTROL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Tržby ELKONTROL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
13,16
0,98
0,22
38,65

Zisk pred zdanením ELKONTROL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

EBITDA ELKONTROL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ELKONTROL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ELKONTROL s.r.o.


Konateľ ELKONTROL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ELKONTROL s.r.o.


Predmet činnosti ELKONTROL s.r.o.


Kataster ELKONTROL s.r.o.


Skrátené výkazy ELKONTROL s.r.o.