Prehľad o organizácii
SAKS Management, s. r. o.
Šachorová 43, 831 07 Bratislava
48193381
2120084923
SK2120084923
3-4 zamestnanci
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104701/B
78,6 tis. €
166,8 %
2023/2022
369 tis. €
65 %
2023/2022
0,58
28,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk SAKS Management, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby SAKS Management, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
16,83
0,62
0,13
2,6

Zisk pred zdanením SAKS Management, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA SAKS Management, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SAKS Management, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SAKS Management, s. r. o.


Konateľ SAKS Management, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SAKS Management, s. r. o.


Predmet činnosti SAKS Management, s. r. o.


Kataster SAKS Management, s. r. o.


Skrátené výkazy SAKS Management, s. r. o.