Prehľad o organizácii
Cartel Media s.r.o.
M. R.. Štefánika 2583/27, 960 01 Zvolen
48193411
2120082866
Nemá
nezistený
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28190/S
-99 €
63,5 %
2022/2021
N/A
-0,39
62,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Cartel Media s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby Cartel Media s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk
-0,58
-11,36
n/a
0,08

Zisk pred zdanením Cartel Media s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Cartel Media s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Cartel Media s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Cartel Media s.r.o.


Konateľ Cartel Media s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Cartel Media s.r.o.


Predmet činnosti Cartel Media s.r.o.


Kataster Cartel Media s.r.o.


Skrátené výkazy Cartel Media s.r.o.