Prehľad o organizácii
FEYDIN Slovakia, s.r.o.
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
48193429
2120097991
SK2120097991
nezistený
09.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105132/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk FEYDIN Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby FEYDIN Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
0,69
0,46
n/a
1,85

Zisk pred zdanením FEYDIN Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA FEYDIN Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FEYDIN Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FEYDIN Slovakia, s.r.o.


Konateľ FEYDIN Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FEYDIN Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti FEYDIN Slovakia, s.r.o.


Kataster FEYDIN Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy FEYDIN Slovakia, s.r.o.