Prehľad o organizácii
CMC - Centre Medical Care, a.s.
Budyšínska 36, 831 02 Bratislava
48193453
2120078004
Nemá
nezistený
02.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 6201/B
-385 tis. €
-32 %
2018/2017
48 tis. €
-42,7 %
2018/2017
-0,95
-20 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk CMC - Centre Medical Care, a.s.


2015
2016
2017
2018
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby CMC - Centre Medical Care, a.s.


2015
2016
2017
2018
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
0,4
0,04
0,55
0,66

Zisk pred zdanením CMC - Centre Medical Care, a.s.


2015
2016
2017
2018
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA CMC - Centre Medical Care, a.s.


2015
2016
2017
2018
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CMC - Centre Medical Care, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CMC - Centre Medical Care, a.s.


Predstavenstvo CMC - Centre Medical Care, a.s.


Člen dozorného orgánu CMC - Centre Medical Care, a.s.


Správca konkurznej podstaty CMC - Centre Medical Care, a.s.


Predmet činnosti CMC - Centre Medical Care, a.s.


Kataster CMC - Centre Medical Care, a.s.


Skrátené výkazy CMC - Centre Medical Care, a.s.