Prehľad o organizácii
PS Medical Care, s. r. o.
Babuškova 2, 821 03 Bratislava
48193470
2120086650
Nemá
1 zamestnanec
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104508/B
-2,72 tis. €
-156,3 %
2022/2021
139 tis. €
-5 %
2022/2021
-0,03
-140,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PS Medical Care, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby PS Medical Care, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
-6,41
-0,33
0,17
0,4

Zisk pred zdanením PS Medical Care, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA PS Medical Care, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PS Medical Care, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PS Medical Care, s. r. o.


Konateľ PS Medical Care, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PS Medical Care, s. r. o.


Predmet činnosti PS Medical Care, s. r. o.


Kataster PS Medical Care, s. r. o.


Skrátené výkazy PS Medical Care, s. r. o.