Prehľad o organizácii
Credit up, s. r. o.
Bajkalská 12188/5, 831 04 Bratislava
48193551
2120096825
Nemá
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104629/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Credit up, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Credit up, s. r. o.


Konateľ Credit up, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Credit up, s. r. o.


Predmet činnosti Credit up, s. r. o.


Kataster Credit up, s. r. o.


Skrátené výkazy Credit up, s. r. o.