Prehľad o organizácii
SKIAM, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
48193640
2120078675
Nemá
nezistený
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63887/L
27,6 tis. €
37,7 %
2023/2022
33 tis. €
32 %
2023/2022
0,02
34,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk SKIAM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby SKIAM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
27,83
0,12
0,78
17,39

Zisk pred zdanením SKIAM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA SKIAM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SKIAM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SKIAM, s.r.o.


Konateľ SKIAM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SKIAM, s.r.o.


Predmet činnosti SKIAM, s.r.o.


Kataster SKIAM, s.r.o.


Skrátené výkazy SKIAM, s.r.o.